1. Tham luận “Giải pháp đổi mới, nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone”

Hiểu rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị trong thời kỳ mới: “Hội nhập trên toàn cầu – Và sự phát triển không ngừng của tiến bộ Khoa học công nghệ”. Với một đơn vị thuần túy về công tác Kỹ thuật, tưởng chừng việc học tư tưởng, chính trị là không cấp thiết, nhưng thực tế những quy luật của cuộc Cách mạng công nghệ đều được tổng kết từ thực tiễn và thế giới quan khoa học. Thay vì trình bày theo cách truyền thống, Đoàn Trung tâm đã đổi mới phương thức ứng dụng công nghệ để mang đến một bài tham luận lôi cuốn trực quan, và giúp các Đại biểu tham gia Đại hội có cơ hội hiểu hơn về các hoạt động và đề xuất của Đoàn Trung tâm.

Đại biểu đại diện Đoàn Trung tâm NC&PT trình bày tham luận tại Đại hội

 

Tham luận “Giải pháp đổi mới, nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone” đã nêu ra một số giải pháp chính, cụ thể như sau:

- Đảng ủy Tổng công ty định hướng nội dung giáo dục chính trị tư tưởng bám sát nhiệm vụ chính trị của tổ chức. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo Đoàn thanh niên Tổng công ty đổi mới nâng cao các hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua các hoạt động ngoại khoá, vận dụng linh hoạt các mô hình hội nghị chuyên đề: trong đó có các báo cáo viên giỏi tăng sự thu hút Đoàn viên thanh niên tham gia.

- Đoàn Tổng công ty gắn chương trình hành động của Đoàn với nhiệm vụ chính trị của toàn Tổng công ty đặc biệt thanh niên đi đầu trong công tác khoa học công nghệ. Chú trọng phát triển các sản phẩm dịch vụ trong không gian mới và mang thương hiệu Make in MobiFone. Bên cạnh đó, cần tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn của các đoàn cơ sở kết hợp các hoạt động giao lưu giữa các đoàn cơ sở thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

- Đối với mỗi đoàn viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone cần: Chủ động - Tích cực - Xung kích - Sáng tạo

+ Chủ động đề xuất, thực hiện các nhiệm vụ KH&CN của Tổng công ty; đề tài khoa học các cấp; các hoạt động nghiên cứu cơ bản, thường xuyên.

+ Tích cực tham dự các hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế, nắm bắt kịp thời những thành tựu khoa học, tiến bộ kỹ thuật tiên tiến trên thế giới.

+ Xung kích nghiên cứu đề xuất, thực hiện các ý tưởng, sản phẩm mới “Make in MobiFone”.

+ Sáng tạo đề xuất tổ chức các giải thưởng, hội thi, xây dựng các câu lạc bộ tạo điều kiện cho các bạn trẻ có những sân chơi mang tính tri thức, trí tuệ cao.

Thông qua bài tham luận, Đoàn Trung tâm NC&PT mong rằng trong nhiệm kỳ 2022 -2027 công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên Tổng công ty trong tình hình mới, sẽ có nhiều sáng tạo đột phá để phát huy được Hoài bão – Khát vọng - Xung kích đi đầu của Tuổi trẻ MobiFone góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác Đoàn cũng như quá trình trở mình vươn khơi của con tàu MobiFone trong công cuộc cách mạng 4.0

2. Sản phẩm chuyển đổi số tại triển lãm Đại hội Đoàn Tổng công ty.

Cũng trong khuôn khổ Đại hội, Đoàn Trung tâm đã mang đến những sản phẩm chuyển đổi số tham gia trưng bày tại khu triển lãm tại Đại hội trong 1,5 ngày từ ngày 23 - 24/3/2022 bao gồm các sản phẩm:

- Hệ thống quản lý, điều khiển tự động cho nhà trạm viễn thông của TCT ứng dụng M2M, IoT (Smarsite pha 2),

- Ứng dụng mARShop cho hệ thống cửa hàng của MobiFone (mARShop),

- Sản phẩm về báo cáo nghiên cứu thị trường ICT Việt Nam

Các sản phẩm công nghệ được đoàn đại biểu tham dự đánh giá cao và kỳ vọng Đoàn Trung tâm NC&PT sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo và mang đến nhiều hơn nữa những sản phẩm, dịch vụ hữu ích trong tương lai.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đoàn đại biểu Trung tâm tham dự tại Đại hội đoàn TCT

 

 

 

Gian hàng Sáng tạo của Đoàn Trung tâm NC&PT tại Đại hội

 

Các Đại biểu khách mời và Lãnh đạo TCT tham quan gian hàng R&D

(Nguồn: Tổ TTNB R&D)