Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển MobiFone nghiên cứu, phân tích các xu hướng công nghệ mới trên thế giới, tìm hiểu thói quen tiêu dùng, qua đó đưa ra bức tranh tổng quát của thị trường viễn thông – công nghệ thông tin của Việt Nam qua các báo cáo:

  • Báo cáo về thị trường viễn thông: Cung cấp thông tin về quy mô thị trường, số lượng thuê bao, doanh thu thị trường viễn thông trên thế giới. Đồng thời đánh giá và dự báo xu hướng phát triển các sản phẩm, dịch vụ trên nền mạng di động 4G, 5G của các doanh nghiệp viễn thông. Tại Việt Nam, báo cáo tập trung phân tích về thị phần, doanh thu và các sản phẩm dịch vụ chính của các doanh nghiệp lớn trong nước.
  • Báo cáo nghiên cứu về thị trường công nghệ thông tin: Phân tích, đánh giá và dự báo về doanh thu ngành CNTT, tình hình phát triển sản phẩm dịch vụ CNTT ứng dụng công nghệ mới như IoT, Bigdata, AI, Blockchain trên thế giới và trong nước.