Ứng dụng sử dụng camera của điện thoại và tìm các mục tiêu đã được định nghĩa trước trong CSDL. Khi mục tiêu được phát hiện, một lớp nội dung ảo được phủ lên trên nền hình ảnh thực ghi lại bởi camera. Các mục tiêu có thể là một trong các dạng sau: 

  • Hình ảnh (logo, flyer).
  • Mã (QR code, mã vạch,…). 

Hiển thị thông tin giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tương ứng với mục tiêu thông qua một lớp ảo phủ lên lớp hình ảnh thực quay bởi camera. Nội dung ảo truyền tải thông tin về các gói cước, các sản phẩm, dịch vụ CNTT của MobiFone. Lớp thông tin ảo có thể xuất hiện dưới một trong các hình thức sau: 

  • Một đoạn văn bản giới thiệu, mô tả thông tin sản phẩm, dịch vụ, gói cước, chương trình khuyến mãi của MobiFone. 
  • Một đoạn video clip ngắn giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ. 
  • Các hình ảnh, slideshow tương tự flyer. 
  • Cho phép người dùng điều hướng đến trang đăng kí sản phẩm, dịch vụ tương ứng.