Hệ thống quản lý nhà trạm tự động Smart Site được tích hợp các tính năng giám sát bao gồm, nhiệt độ, độ ẩm, khói và cháy, ngập nước, mở cửa, chuyển động, dòng acquy nhiên liệu và tính năng điều khiển: đèn/còi báo, máy phát điện, điều hòa và quạt, góc antenna.

Smart Site được phát triển trên một nền tảng IoT đồng nhất, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm giám sát, điều khiển tập trung từ xa và quản lý điều kiện môi trường hoạt động của nhà trạm, nguồn điện tại trạm để hỗ trợ và nâng cao hiệu quả công tác vận hành khai thác. Bên cạnh đó, hệ thống cũng xử lý ứng cứu nhà trạm, giúp tăng tốc độ ổn định mạng lưới, đảm bảo chất lượng dịch vụ, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành và tiêu thụ năng lượng.