Giải pháp phần mềm Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ là một bộ giải pháp hoàn hảo cho  đơn vị, đáp ứng hoàn toàn nhu cầu tin học hóa công tác quản lý tài sản cố định của khách hàng.

Bộ giải pháp được xây dựng trên nền các công nghệ hiện đại nhất hiện nay, mạnh về xử lý, linh hoạt về chức năng, ổn định trong vận hành đem lại cho người dùng một môi trường làm việc thật sự thuận tiện, hiệu quả và tối ưu.

  • Quản lý toàn bộ tài sản, công cụ - dụng cụ.
  • Gán tài sản cho phòng ban cụ thể trong hệ thống, lưu lại toàn bộ lịch sử sau mỗi lần sử dụng.
  • Hỗ trợ công tác tìm kiếm, truy vết tài sản hoặc người sử dụng tài sản (sử dụng đầu đọc cố định).
  • Hỗ trợ quá trình kiểm kê tài sản, rút ngắn thời gian thực hiện kiểm kê tài sản cố định, CCDC (sử dụng đầu đọc di động).
  • Thống kê tài sản theo nhóm tài sản, tài sản đang sử dụng, chưa sử dụng, sửa chữa/bảo dưỡng, mất, hỏng, thanh lý, hủy.
  • In báo cáo tài sản hiện có.